Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 ORESTES en PYLADES,

Ja, hem inbliezen 't gift van hunne raazernijen. "Hy word omfingeld , en beftreên van alle" zijen : Het ftrand weergalmd alom, zyn krachten neemen af. 'k Verfcheen daar,zo als hem 't gevoel en fpraak begaf. Men brengt hem zo in dit vertrek: zie daar de zaaken, Die my de Vorst beval, aan u , bekend te maaken.

iphigenia.

Hydaspes, zeg hem, dat ik ftraks myn pligt betracht, Dat ik 't flachtoffer voor 't gewyde altaar verwacht.

TIENDE T O O N E E L.

Hiphigenia, alleen. et noodlot, dat.naar 't fchynt.myn misdryf had beiloten, Zal 't ook heritellen. 't Bloed der Grieks moet zyn vergooten. Ik myne zwakheid dus verbet'ren. Laat ons gaan Verzoenen, door zyn dood, de gramfchap van Diaan'. Laat ons den ander zien tot inkeer op te wekken, Dien droeven redden, en in ltilte doen vertrekken.

Einde van 't Tweede Bedryf.

DER-

Sluiten