Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLUCHTSPEL. 37

klaas.

Hoe! ik twife Vrouwen? Gans bloed, Sinjeur, ik heb 'er al te veul an ien.

de heer van boerendregt.

Staak dit geweld, Mynheer, gy kund hem voor uzien: 't Is de Baron, myn Zoon, die aan haar is verbonden. En uw Heer Vader die begeerd dit ongefchonden...

krispyn.

Ta, hy begeerd dat noch?... Ik zal dien ouden bloed Wel eens' doen zien , hoe hy my refpeétecren moet.

de heer Van bo erendre g t. Wat onbefchaamder zoon is dat! wie zag ooit menfchen ..

krispyn.

Hy heeft geen goeds genoeg om na zyn dood te weufchen: Maar 'k meen dien Vader de welleevendheid m 't end Noch eens te leeren.

de heer van boerendregt.

Dat 's een duivel van een vent!

lizette-

Hy heeft een goed humeur van daag, wil maar niet vreezen.

Want zo hy kwaad was, zou het wel wat anders weezen

de heer van boerendregt.

Ik moet eens zien, of hy na reeden luist'ren wil. Zo haastig niet. Mynheer, houd u een weinig (hl. Wyl uw Heer Vaderzynfatzornnietgraagzagkrenrte», E'i zo veel niet bezit gelyk men wel zöu denken, . Drong hy dit huw'lyk aan; waar by hy zeer veel wint. En zo gy 't voordeel weet,ïhet welk hy daar in vind...

C 3 'kris-

Sluiten