Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLUCHTSPEL. 37

Op zyn perfoon valt niets te zeggen ; ik zou denken

JDat zulk een huuwelyk onz' adel niet kan krenken.

Papa, in Vrankryk trouwt zo menig kaale graaf

Een koopmans dochter, en dan maakt dehuwlyks gaaf

Een juffer adelyk; de goude piftoletten

Zyn pillen die den waan van adel ligt verzetten,

KATRYN. En van die pilletjes heeft Karei.

ERNST, wat gepeinst hebbende.

'k Neem geduld: Maar 't ftrekt tot fchande van graaf Go vert met den Bult.

IZABEL.

Papa, ik bid u laat Katryn myn' Karei haaien. ERNST.

Ik heb hem afgezet, hoe zou de waereld fmaalen , Indien ik hem nu weêr liet roepeu , neen, hy mogt Aan andren zeggen dat ik hem had aangezogt.

IZABEL.

Och, kost gy Karei, zo als ik, gy zoud niet zorgen. ERNST.

Ik zal my hier eens op bedenken tot op morgen. Daar word gefcheld en Katryn doet op. ERNST.

„ Ach! is 't wel moogelyk dat Hans geen edelman, ,, Maar een bedrieger is?

NEGENTIENDE TOONEEL.

ERNST, IZABEL, SLENDERHINKE, WESSEL, drie Mof en, KATRYN.

SLENDERHINKE, tegen Katryn.

jVLien deefken, doe zolft dan

Hoaft mit mik trouwen.

KATRYN. Wis, en vuist in 't oog, 'CzeHukken:

C 3 Myn

Sluiten