is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwsgierige vrouwen. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede B e d r y f. 17!' Leander. Neen, ik beloof het u, ik zal 'er nooit weerkomen.

C A a O I, I N A«

Dat is nog niet genoeg.

Leander. Ik zal het met een Eed beieiïi ptt

Carolina. Ik verlang geen Eed ; ik wil een betere ver.eekering.

Leander.

Welke?

Carolina.

Belooft gy my die te geven ?

L e a n n e r. Ja, als het van my afhangt.

Carolina. Zeg my... maar draag zorg dat gy geene ftreeI ken gebruikt...

L e a n d e r.

Daar ben ik niet in Raat toe.

Carolina. Hebt gy ook zulke Sleutels als de andeten?

L e-