is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwsgierige vrouwen. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Bedrv f. 173 Leander. Ach! Carolina, gy wilt my tot iets verleiden, 't geen gy my niet moet vergen , en 't geen ik om veele redenen niet kan doen.

Carolina. Zyt gy van voornemen om 'er weder na toe te gaan, of niet ?

Leander. Ik verzeeker het u oprecht, dat ik 'er nooit weêr gaan zal.

Carolina.

Wat zwarigheid maakt gy dan , om my de Sleutels over te laten?

Leander.

Ik zal het U zeggen, deze Sleutels... zo zy in andere handen kwamen , konden veel kwaads uitwerken.

Carolina.

Ik beloof u ,op myn Eer, dat zy in geene andere handen zullen komen; Zyt gy nu te vreden? ik hoop niet dat gy aan myne belofte twyffelt!

Leander. Ach! waardfle Carolina, verg het my niet.

Carolina. Neen, dit is de laatfte proef, daar ik uwe liefde op zal dellen; vertrouw my de Sleutels, of denk 1 niet