is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok. Vier-en-dertigste deel. Y-Z.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIERIKZEE. 201

Bedienden in hun Klooster overvallen en gedood, uitgezonderd twee, die, zo men zegt. elders in een Hoerhuis zijnde, daar door deezen dans gelukkiglijk ontfprongen. De St. jans Ridders kreegen het Huis der Tempelieren. Naderhand is het een Klooster der Predikheeren geweest. Naa de yerandering van den Godsdienst wierdt het afgebroken, en de grond van Stadswege nitgegeeven qm met Burgerhuizen betimmerd te worden.

Als, in het Jaar 1323, tusfchen lodrwïk, Graave van Vlaanderen, en willem, Graave van Holland en Zeeland, bijgenaamd den Goeden, door tusfchenkomst van karel den schoonen, Koning van Frankrijk, het Vredersverdrag getroffen wierdt, bij 't welk de Graaf van Vlaanderen voor altoos afftand deedt van het Regt, 't geen hij en zime Voorzaaten zich vermeeten hadden op de Zeeuwfche Eilanden te hebben, zijn de Brieven daar van, door Afgevaardigden uif de Steden Middelburg en Zierikzee, wegens Zeeland, geteekend en bezegeld. Desgelijks hebben deeze twee Sfeden, wegens Zeeland, geteekend en bezegeld de Brieven van Vrouw margareet, gegeeven te Munchen in Beieren, den vijfden Januarij des Jaars 1348, en bevestigd van de Edelen en Steden van den Lande te Geertruidenberg, in het zelfde jaar, bij welke zij haar Zoon willem , onder Voorwaarde , tot Ruwaard van Holland, Zeeland en Friesland aanftelde.

Bij het opborrelen der Hoekfche en Kabbeljaauwfche tweefpalt, in 't Jaar 1350, hieldt Zierikzee, in de gefchtllen tusfchen ■ gemelde Vrouw margareet en haaren Zoon, het met de eerfte. Willem deedt ondertusfchen, van zijne zijde, veele poogingen om den Zierikzeenaaren aan zijn fnoer te krijgen. Hij beval, bij zijne Brieven, gegeeven des Donderdags naa St. Pietersdag, in het Jaar 1351, aan de Regters van Zierikzee wel fcherpelijk, hen niets te onderwinden dan op zijnen naam, op verbeurte van Lijf en Goed. Daar bij verleende hij Vrijgeleide voor zestien Perfoonen, om bij hem te koomen aanhooren het Regt, dat hij tot de Landen van Holland en Zeeland zich vermat te hebben. Dan de afftand yan de Landen van Holland, Zeeland en Frieir N 5 land.