Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIERIKZEE.

2&

door verfcheiden', veel Handel daar in gedreeven, 't welk men noemde Moerneeringe te doen, zijnde de Derrlj niess anders dan een zekere foort van Moer, Ook wierdt her wel genoemd Brandvlotte maaken. En in zo verre heeft ueeze Darrink en deszelfs gebruik en toebereiding, genoegzaame overeenkomst gehad met het Veen en Tarfmaaken in Holland, uitgezonderd dat de Derrij vaster van ftof dan het Veen, met de Spade uitgegraaven, en niet met Baggernetten uitgehaald wierdt. Een tweede gebruik van de uitgegraaven en gedroogde Derrij beftondt daar in, dat ze den Zeelanderen de Zoutziederij verfchafte : want de Derrij, dus bereid en voorts tot Asfche gebrand zijnde, wierdt dezelve Asfche ip de Zoutkeeten, in ronde vlakke ijzeren Pannen, ettelijke Voeten over het Kruis breed, en eenige Duimen diep, rustende met haare kanten op een gemetzelden Muur, ter hoogte van omtrent vier Voeten, met flegts twee of drie Openingen of Monden, om den Turf daar door in te brengen, rijkelijk met zout Water gemengd, en aldus uit dezelve, bijna op gelijke wijze als men thans uit het graauw en ongezuiverd Zout doet, fchoon wit en blinkend Zout geftookt wierdt; dit Zout wierdt Zei of Zilzout genoemd, en was het eenigfte foort van Zout, 't welk men in dit en andere gedeelten van Nederland gebruikte. De Handel, die iu hetzelve gedreeven wierdt , hadt den naam van Zeineering. Doch de Scheepvaart, in deeze Gewesten, naderhand (lerk toegenomen zijnde, heeft de menigvuldige toevoer van grof Zout uit Spanje en Frankrijk, waar uit men toen, in plaats van uit de Darrink-Asfche, wit gerafiaeerd Zout begon ;e ftooken , gepaard met het Verbod van Darrinkdelven, als verderflijk voor het Land, bij 'sLands Keuren en opgevolgde Plakaaten gedaan, deezen Handel eindelijk geheel doen op. houden. Egter heeft men te Zierikzee nog weezenlijke Overblijfzels en Gedenkteeker.en van*1 deeze Zoutziederij, welke zijn de Noord- en Zuidzelken , twee Heuvels van Zei-Asfche buiten de Stad, niet ver van het einde der Heunaars en Visfcbersdijken, van tijd tot tijd, uit de daar omtrent geftaan hebbende. Zoutkeeten, naa 't uitkooken der zou. ^e Deelen, aldaar opgevoerd en uitgeftort; welker eerfte laag Pö en

Sluiten