Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

02 JACOBA van BEIEREN,

ZEVENDE TOONEEL.

Philips, Jacoba, Rudolf, de Bie, Ad a , Gevolg van Edelen, Pagies, en Lyfwacht.

\J Philips. ' orstinlkan 't wezen? Hoe gy hier voor ons gezicht ? Wat onverhoopt geval, wat zaaken van gewicht Zynoorzaakvan een komst,die, ondanks all'niyn zorgen Gericht tot uwen dienst, tot nu my bleef verborgen ? Maar 'k ftaa te meer verbaast,dat,(daar gy onverwacht. En zelfs te water, in het naarfte van de nacht, Een reis volvoert, die gy te deerlyk kost bezuuren,) Gy, niet verflendig van myn aanzyn in dees muuren, My hier bezoeken komt. Of is 't Geval zo goed ? Vergunt het my deeze eer, dat ik u hier ontmoet? Jacoba.

Zo uw verwondering verzeld is met die achting, Zie ik my niet misleid, myn Heer, in myn verwachting. Maar eer ik de oorzaak van myn reize aan u ontdek, Verzoek ik dat dit Volk te rugge treê.

Philips.

Vertrek.

ACHTSTE TOONEEL. Philips, Jacoba.

AP h i l i p s. Is 't u behaagt Vorstin, de Hofftoet is geweeken. Jacoba.

Myn taal ve rftóor u niet , 'k zal openhartig fpreeken. Het dunkt my vreemd,myn Heer,dat gy,na ikmyn'Staat Betrouwt hebbe aan uw zorg , en u devryh'eid laat Vaneenbeltiering, dieutot veel eer kan flrekken,

Na

Sluiten