Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ TREURSPEL 37 DERDE BEDRYF.

Het Tooneel verbeeld het Vertrek van Jacoba. EERSTE TOONEEL. Rudolph, Jacoba.

GR u d o l p h. ewis Vorstin, gy moogtop myn beleid vertrouwen. Ik heb van Borstelen tot heden nog behouwen; Ik zal nog meerder doen, en zelfs op dezen dag. 'k Zie, met ontroering, uwberooving van 't gezag. Bewaar het overfchot van uw geknakt vermogen; Bezef dat nooit uw Volk die ftoutheid zal gedogen, Dat Hertog Phlips uw' Staat geheel vermeestren zal. En,fchoon 't wangunstigHof doele op van Corsllens val, Zyn onfchuld zal in 't kort der haatren list vertreden. Vrees niet.gy kent den Vorst,en zync oploopendheden: DiesfteluwHoogheid niet aan'sVolksbefchimping bloot. Gyhebt hier vrinden, die , in 't nypenvanden nood, U zullen redden.

Jacoba» Hoe! indien gy my verklaarde

Wie....

Rudolph. Wees gerust: men komt, 'klaatualleen.

TWEEDE TOONEEL.

jacoba, Borsselen.

Borsselen.

IVIyn waarde! Jacoba. . Mvn dierbare Echtgenoot! wat moet ik hier niet zien ?

C 3 Ijoks-

Sluiten