Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 39

AL ON Z O. 'k Wil my zelv' wraak verlchalFen.

JACINTE. Men zal u wraak verfchafTen. f LEONORA.

iïly wil zich wraak verfchaiFen 1 ALONZO.

_ I Kom dan voott.

Te zamciï.<

IJ A CI N T E. ?t Is ongehoord LOPEZ.

(.Slechts één woord, Jacinte, Leonore. JACINTE, ter zyde. Ik veins, op dat ik alles hoore.

LOPEZ. Gy die reeds twintig jaar beleefd, En alle minnaars afjagt geeft. Wil me onderrichten, Wil my verlichten In 't geheim.

ALONZO. Wat zal zy verdichten? Wat kan zy verdichten?

JACINTE,, 'k Zal u verplichten, Zie hier 't geheim: Eene vrouw door angst gedreven,

Tracht haar leven Te redden, en vraagt met één woord, Een fchuilplaats in deez' oord! » Wyl zy vluchtte,

En voor haar leven duchtte,

15 5 Eer-

Sluiten