Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§8 DE GEWAANDE ADVOCAAT,

Bcfchryven de Spanriem , Snymes, Pikgaaren, Borftlap, en Klopfcheenen, Spanclfen , Likhoud , en Wetttcenen. En de andre veertien fchryyen kloek, Van Nyptang, Handleer ,"Schorteldoek, Van Buigwas, Kurk, Priem, en de meeften, Van Borftcts, Elfen, en van Leeften.

Augustyn. Gaan wy in huis, laat dat Latyn, Myn heer, voor die geleerde zyn. Ik ben al moe om hen te hooren, Ons byzyn mogt hen ook verftooren.

DERTIENDE TOONEEL.

Karlofizi, Barent.

DK a r l o f i z i. e boeken van Juftiniaan Die konncn op den Dam niet liaan, Nog op de Beurs, ja ik durf zeggen, Men moed nog eens de Stad uitleggen, En gaan vergrooten Amfterdam , . Indien zyn Boekenkas hier kwam. Ik heb daar van met dees myn oogen, Alleen gezien de Catalogen. In plano, groot na dat ik gis, Gelyk de, Reus in 't Doolhof is.

Barent. Krifpyn heeft meer en grooter boeken, Elk blad is groot tien fchorteldoeken, De Letter Ö die is zo groot, Gelyk de heele Weereldkloot, Die op 't Stadhuis ftaat, en de woorden, Zyn dik en lang, als kabelkoorden.

Karlofizi. De boeken van Juftiniaan, Die hebben ons meer dienft gedaan.

Ba-

Sluiten