Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- TREURSPEL. 20 DERDE T00NEEL. Claudius, Quillius, en Gevolg.

Wclaudius. aarom my doch belet myn leven te beroven Daar gy myn heldre Zon haar licht tragt uitte doven' Quillius.

Misdoe hem niet, zie toe; neem hem zyn degen af.

Claudius. Zo gy my 't leven Iaat, zo leef ik tot uw ftraf; Ja 'k zal op 's Keizers wil, door Beulen u doen'ftraffen'k Zie door geregtigheid u allen loon verfehaffen Voor deze gruwelen, die gy aan my begaat. Zou^ik myn eige Bruid, myn trooft, myn toeverlaat Om 'tleven brengen, die nooitfchuld, ofmisdaad kende' 8 Vader Jupiter! waar wil dit heen in 'tende! Waar blyft uw goedheid om de onnoz'len voor 'te ftaan' Wat heëft myn Porcia doch tegen u misdaan? Myn waarde! maar wat 's dit ? waar is myn lief gebleven' Vervloekte fchelmen , ik beroof u allen 't leeven Zo gy myn Porcia in 't minfte deel misdoet. '

Quillius.

Bedaar t uw hand is vry van haar onnozel bloed. Stel u geruft, myn Heer.

Claudius.

Hoe zou ik toch bedaaren< Gy zult, indien zy fterft, al t'zaam'ter Helle vaaren." 'kZal u verwurgen met myn handen, fnoaj geboeft'. Help, Hemel! ach! myn ziel word tot'er dood bedroeft.

VIERDE TOONEEL.

Claudius, Quillius, Fo r b a s, en Gevolg.

HQuillius. ebt gy u van 't bevel, 't geen ik u gaf, gekweten ?

For-

Sluiten