Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 De VROUW, RECHTER en PARTY Was eerlyk, is't nietwaar?

Leende rt.

Men zei zo. „ 'k heb geen zin „ In decze praat , ik vrees daar fteekt wat anders in.

Octaaf, hem de hoed afneemende. Men moet voor 't hooggerecht metbloote hoofdefprccJulia. ken) Maar wat deed gy met haar?

Leendert.

,, Hier zal de bommel breken.

Ik dee ... Ik dee ...

J u l ia.

Nu voort. Leendert.

Wat doet men met een wyf? „ Och !hy weet alles: 'k voel 'taan 'tbeeven van myn lyf. „ Och! och! de Schipper heeft my zekerlykbedroog»n". „ Ik hou my echter ftout.

Julia.

Is u de fpraak vervlóogen? Leendert. Wel neen; maar'kweetniet hoe 'k uw reden zal verftaaïi. Julia.

Ik moet maar weeten hoe 't is met uw Vrouw gegaan.. Leendert.

Ze is dood.

Julia.

Ze is dood. Maar hoe! want zo ik mag vertrouwen, \ Geen my gemeld word.

Leendert. Wyl zy 't lecven niet kon houwen. Julia. Maar hoe! en op wat wys?

Leendert.

Zy Iticrf op Zee.

\*

Sluiten