is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok. Vijf-en-dertigste deel. ZUIL-ZYP.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWOLLE. iSr

korten tijd, wierdt getroffen. Volgens het geflotene Verdrag, zouden Hertog karel en de Stad Zwolle zich, over en weder, van alle vijandlijkheden onthouden, hunne onderlinge gefchillen aan de uitfpraake van onzijdige Scheidslieden ovarlaaten, en den handel voor de wederzijdfche Ingezetenen openzetten. Daarenboven verbonden zich die van Zwolle, met den Huize van Bourgondie, of met deszelfs aanhangeren, niet te zullen handelen, 's Daags naa het fluiten van dit Verdrag wierdt het beleg opgebroken; philips van bourgondie, Bisfchop van Utrecht, was, geduurende het beleg, overleden.

Naa eenig tegenftribbelens viel de keuze van eene nieuwen Bisfchop op henrik van beieren, broeder des Keurvorsts van de Palts; tot groot ongenoegen van Hertoge kabel, die eenen anderen hadt aangeprezen, en, om van deeze teleurftelling wraake te neemen, zich van nieuws tot den Oorlog bereidde. Zijn eerfte bedrijf was, het gefloten houden van Wegen en Stroomen voor de Overijs/elfchen. De hoon, hem, onlangs, door de Stad Zwolle, aangedaan, zat hem nog hoog in den krop; even als voorheen, fneedt hij haar allen toevoer af. Hij ging nog verder; door het aanjaagen van fchrik en het uitflaan van dreigementen, zogt hii de Steden Deventer en Kampen van het toebrengen der afgefprokene hulpe af te trekken. Doch deeze bleeven getrouw aan de geflotene verbintenisfe; waar door, evenwel, Hertog karel niet wierdt te rug gebragt, om zijne gedaane bedreigingen ten uitvoer te brengen. De drie Steden, aldus in het naauw gebragt, hielden bij den nieuw verkoren Utrechtfchen Kerkvoogd aan, om eenen vasten Vrede met den Hertog te bewerken. Eene bijeenkomst, ten dien einde, te Nuis gehouden, liep vrugtloos af; en karel hieldt niet op met de Zwollenaars hoe langer hoe meer te benaauwen. Eindelijk verfcheen Bisfchop henrik, jn eigen perfoon, in Over» ys/ël, en bragt een Leger op de been, waar mede hij Zwolle befchermde, en vervolgens het Huis te Rechtere», van welks bezetting Zwolle veel overlast en nadeel leedt, belegerde. Gebrek aan geld noodzaakte hem , egter, van deeze cnderneemioge, eerlang, af te zien,

Po»