Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o DE BEDROGEN OFFICIER;

BRITTO.

'k Zeg, maak open , Of ik zal daadelyk het gantfche huis doen floopen.

LEVI.

Kou kyk, 'ier bin ik; wat mot je'ebben toch, Sinjeer? BRITTO.

Kent gy my niet?

LEVI.

Och neen.

BR ITTOé

Hebt gy dart nimmermeer Een Muurenbrcekers naam in tydingen geleezen?

LEVI.

Neen, zeker niet, men 'eer.

BRITTO.

Hoe! hebt gy dan voordeezeu Ook van den Veldflag by Ragufa uooit gehoord? LEVI.

'k Weet daer niet of.

BRITTO.

Dan ben je een Ezel, met een woord.

LEVI.

Kiai! elk weet het zyn; 'k fta mooglyk ook te weeten, Dat jy niet weet, Sinjeer, of dat je bint vergeeten.

BRITTO.

Wat zou je weeten! weet je wel wat eene Armee, Een Regiment is? of een Compagnie quarrée? LEVI.

Neen, toch niet.

BRITTO.

Ken je dan een ordre de bataille, Aproche des petards, of ordre de muraïlle? Een Contrefcharp, een Corps de garde, een Bastion, Een Bataillon, een E squadron, of Pelotton, Een Ravelyn, een Salve garde , of een Escorte, Een Drommedaris, of een ferme de la porte ?

LEVI.

Ai neen, Sinjeer, 'k fta nooit t'ebbe in de Kryg geweest.

BRIT-

Sluiten