is toegevoegd aan uw favorieten.

De euveldaden van Philips II., koning van Spanjen. Historie-spel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van PHILIPS II. 3f

fchaamdheid. Hy koos de zyde des Volks, en

fpande openlyk tegen my famen Ik liep gevaat

van myn leven, toen het Uwer Majefteit behaagde my te rug te roepen.

philips.

Kardinaal, ik weet, dat uw yver voor den Godsdienst, en uwe verknogtheid aan myne belangen, u vry wat onaangenaamheden op den hals gehaald hebben.

granvelle. Ik had, om de anderen af te fchrikken, eenigen der oproerigften ftrengelyk doen ftraffen: dit mishaagde in het algemeen. Bovendien, de nabuurige Provinciën van Duitschland, Frankryk en Engeland zyn doortrokken met grondbeginfelen, die inbreuk doen op het wettig gezag der Koninglyke waardigheid. Zy willen maar geheel niet geloovcn, dat een Koning meester is, om volftrekt alles te doen , wat hem behaagt; dat alles volgens het Goddelyk recht aan hem toebehoort. En door eenen zekeren geest van onaf haugelykheid ftellen zy, tegen die geheiligde rechten, herfenfehimmige rechten over, die allergevaarlykst zouden worden, wanneer de volken eenmaal fterk genoeg worden, om ze te doen gelden.

philips.

Alle de Souvereinen behoorden zig famen te verbinden, en eene gemeene zaak te maaken, tegen Zulke losbandige lcerftcllingen Ik kan niet denken, dat'er een is, die de party deezer muiters kiest.

C 4 gran-