is toegevoegd aan uw favorieten.

De euveldaden van Philips II., koning van Spanjen. Historie-spel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V A M i> k I L IP S II. {$3

philip 3.

Laaten wy Oris in dien hoek pktatfen. Ik wij alles hooren. Wy zullen veinzen, in den gebede te 2yn. Maar houdt u digt by my; vooral, verlaat ffly niet.

LIII. TOONEEL.

Dcvoorigen, Don carlos, spinola, inquisiteurs, Bedienden der Inquifitie.

[Spinola rerfdtynt aan het hoofd der Inquificeurs > agter hen volgt Don Carlos, gekleed in etti San-Bcnito van zwart linnen, met witten ftreepen. Spinola plaatst zig in het midden der ta. fel, op een yerhetyen zetel; twee Griffiers naast hem, zig gereed maakends, om alles op te fchryven, en de overige lnqnifneurs vervolgens. Philips, Granvelle en Ruy Gomez houden zig voor op het Tooneel Jn eenen hoek, en knielen elk voor een pel. De bedienden willen Don Carlos doen zitten o$ een laag bankje, voor de tafel geplaatst, doch hy houdt zig luirdnekkig over einde; Waarna zy, op een teken van Spinola, zig in hit diepe van liet Tooneel' veraderen. ytlömme heerscht een akelig fiilzwygen, dat eindelyt door Don Carlos wordt afgebrooken. ]

Don c*arlos. Dienaars der wreedheid, waarom hebt gymyhier L a ge.