Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Xfo DE EUVELDAADEN

haatelyke banden losmaakt; eene w^uw braveert u, op den Troon van Engeland; Holland wil liever zyn bloed zien ftroomen, dan uw juk dulden j en in Frankryk zelf, niettegenftaande uwen invloed op den Koning, hebben de braafften der Franfchen zig reeds in het bezit weeten te ftellen van die geweetens-vryheid, welke de eer en de vreede der menfchelykheid is. —- Onmeedogende vervolgers van elk, die denken durft; antwoordt my: gy zelvcn, welke vrugten hoopt gy toch te plukken van zo veele ysfelykheuen ? Meent gy 'een verdrag te kunnen maaken met God , gelyk met de Koningen, zo gy anderzins niet fnood genoeg zyt, om zyn beftaan inwendig te lochenen ? Welk geloof in de Godheid toch kan zulk een hebben, die durft handel dryven met haare genadegiften, en telkens om een vuig belang haaren heiligen naam ontëeren ? —

Beeft! uw laatfte uur moet ook eens ver-

fchynen. My dunkt, ik zie hem, den leerftelligcn bedrieger, die waant de menfehen tot op zyndc-odbedde toe te kunnen begochelen. Zyne medepligtigen ftaan hem by; zy Adderen van angs», dat hy zig verraden zal; zy wapenen zynen hoogmoed, om de roepftem van zyn geweeten te fmooren. De verfchrikte waarheid vindt geen verdeediger in een verzwakt lighaam, dat genoeg met zyne fmerten te doen heeft, en door de geneesmiddelen nog verder wordt uitgeput. Hy fterft eindelyk, zig tot het einde toe bedwingende, en zo veel mogelyk zig zeiven bedriegende. Hy meent alles gewonnen te hebben,

Sluiten