Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREüRSVEL. iS TWEEDE BEDRYF.

EERSTE T 00 NEE Z» ,

WILLEM VAN EGMONT. DIEDERIK VAN HAERLEM, HOPLIEDEN.

WILLEM VAN EGMONT.

W y zyn by 't kloofter weer, daar Witlêbord invre* Mee al de broeders woont, en ftort zyn avondbee. 't Zal noodig zyn -dat wy den hopliên openbaerea Het geen op handen is.

DIEDERIK VAN HAERLEM.

t Is tydt, zy wiften garen Wat heimlyk by ons broeit: verlos hen van de pyn.

WILLEM VAN EGMONT.

Manhafte hopliên , hoort: wy hebben , onder fchyri Van onderling krakkeel, een' aanflagh voorgenomen, Om beter tot ons wit op eenen fprong te komen. Men heeft daet cp het heir van daegh terugh gevoertt Maer dat en is het niet, waer op de veltheer loert, Noeh'tgeenmen onder'tvolkveel dagenhoordemompeleri.' Ons wit is dezen nacht den vyant t'overrompelen, Nu hy zich veiiigh acht, en buiten kryghsgevaer. < Voor 't opgaen van den maen (het duhke niemant zwaer) Zal 't leger meefter zyn van poorten en van vefte. Wat is 'er dan voor u een ryke buit ten befte! Hoe zultge weiden gaen op 't flot, en in de ftadt l Zoo yeroant dreeft naer eer; ik toon hem 't rechte padt, De heirbaen van de deuet, om moedigh op te fteigeren. Zy offert u de prys, 't en zy 't uw handen weigeren. Wie ruftigh is die fpretke, en hou de wapens reê. Wie zich flauwhertigh vint, dat die te rugge trcè. Ik heb my op dit ftuk met weinigen beraeden j

Es

Sluiten