Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 25

Ze is hoofdig, wreed en boos; ja , in één woord befchreEen vrouwelyke Koradyn. Cven>

EUFROSINE.

Zo veel te beter!

LEONORE.

Zo veel te erger!

EUFROSINE.

't Heeftgeenfchyn; Want word ik boven haar verheven, Dïin zal de zegepraal te glorieryker zyn.

FINALE.

EUFRO SINE.

Laat my begaan: houdt my niet tegen; Ik ben gerust, gy zyt verlegen; Ja, ik volvoer wat ik befloot: Koradyn wordt myn echtgenoot. LEONORE. Doe wat gy wilt: 'kheb daar niets tegen. Welk een lot, waar' hy u genegen, En zo hy u zyn liefde bood! Dan wierd hy vast uw echtgenoot. L O UI SE. De zaak is nog niet afgelopen.

ALIBOUR. Schoon zonder grond, wil ik het hopen. E U F R O SI NE. Hoe! zonder grond ?

B 5 AL I-

Sluiten