is toegevoegd aan uw favorieten.

Eufrosine, zangspel, met balletten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo EUFROSINE, TWAALFDE T 0 0 N E E L.

KORADYN, DE GRAVIN, ALIBOUR, LEONORE bezwymt op het gezigt van EUFROSINE, die door eenige foldaaten binnen geleid wordt ; L o u IS E biedt haare bezweken zuster allen mogelyken by/land.

EUFROSINE.

.Zy zegepraalt, die" my beticht; Ik onderga myn lot kloekmoedig en gelaten ; Maar welk een toeftel! Welk een menigte foldaaten!.. Heeft Koradyn myn draf aan u betrouwd, mevrouw? Beval hy dat men my met fmaad behandlen zou ? Neen, gy dingt me , in zyn'naam ,naar'tleven.

DE GRAVIN.

Mevrouw! ik heb geenszins u rekenfchap te geven. Ziedaar de gifkelk:maak tot derven u gereed.

EUFROSl NE.

Ik heb dit reeds voorzien. Ik,die niets draf baars deed, Moest van uw hand de dood verwachten?.. Genoeg, ik kan de dood en tevens u verachten!

F I-