is toegevoegd aan uw favorieten.

Eufrosine, zangspel, met balletten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ho EUFROSINE,

Kom, volg dan, zonder daar in't minst van af te gaan, Myn' raad: maak u terftond reisvaardig,

KARON.

Terftond?

DE GRAVIN.

De graaf weet reeds hetgeen gy hebt beftaan; Gy kent zyn drift: hy zou op u zich wraak verfchaffen , En niet nalaten u te ftraffen; Maar ik acht u te veel om u te zien vergaan, 'k Herinner me uw bewys van yver my gegeven, En wil u redden, zelfs ten kosten van myn leven. K A R O N.

Hoe dank ik u, daar gy my zo genegen zyt!

DE GRAVIN.

Om my te danken is 't geen tyd ; Zorg dat ge in ftilte moogt uit dit kafteel geraken; En, om met wéldoen nu reeds een begin te maken, Ziedaar, rnyn vrind! een weinig goud, Tot reisgeld; volg geftaag de Rhóne: Dan komt ge aan myn kasteel van Arles, waar ik woone: Daar zal ik zorgen voor uw verder onderhoud.

KARON.

En wat zal daar mevrouw dan verder van my maken?

DE GRAVIN.

Ik zal u daar tot eer en aanzien doen geraken. Wees altoos trouw, beleefd, doe alles met vcritand: En ik maak u in 't kort mynheer myn' intendant.

K A-