Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blyspel 20

De loop der borftbuis zal elk klaar te kennen geeven, De zeekerheid hoe't geil word nahet hert gedreeven. Katryn.

't Is hier nog ongefchikt, 't komt zeeker niet te pas.

Mirobolan. Het is hier zo als 't is, ik zeg u haal het ras. Katryn.

Ik zal, myn Heer.

Mirobolan. Ik kan klaar in dat aanzicht leezen, Zvn noodlot: 6 die dief moeft opgehangen weezen, Of al de regels van de phifionomie . , Zvn valfch , terwyl ik zelfde galg m 't aanzigt zie. HeUs een vette galt, ik zal 't Jeroen vereeren. De Aptekers venten vet om leedenmeê te fmeeren. Maar deze trony heeft geen tekenen vanpyn, ^ Zou zeggen dat hy niet geftranguleert kon zyn. 'k Za" me? een kruis-Thee eerft hem gaan de buik op-

Pn tfan Se bord tot aan 'tos pubis. Dat is raar! Soe "t hert dat Wopt noch, dat de Dotters by elkaar Nu waaren dan zoude ik hen leggen klaar voor oogen Hn- dat 'er veelen in hun meening zynbedroogen, SSor 'Vloopen van het bloed. Is 't fnytuig noch niet

'k Zal met myn broodmes vaft beginnnen de eerde fneê. Mnar 'tmesis al te bot, het zal zo niet gelukken, K plaats van fneijen, ïcheurde ik hem het vel aan dukken.

Katryn kom ras, kom ras!

v Y F-

Sluiten