Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3« KRISPYN MEDICYN. Katryn.

De kelderdeur is toe, de trap is ook geflooten, Kom, legje ras weêr neêr, kom repje.

Krispyn.

Haazepooten,

'k Hou veel van tafels, maar die tafel is niet puik, De kruisfneê op myn borit, het op'nen van myn buik Staat my niet aan, Katryn, daar is niet meê te gekken. Katryn.

Ik haal een Dotters tok, die moet jy aan gaan trekken , Eu zeg, gy kwaamt hier om de dief te zien ontleên. Krispyn.

Goed is die vond, Katryn, kom repje, loop ras heen.

Katryn. (gen, 'k Zal zeggen,zo mynHeer naar'tlichaam my komt vraaDat ik het met uw hulp heb na om laag gedraagen.

Binnen,

Krispyn.

Ga, daar word weêr geklopt, verheugje nu Krispyn, Voor een gehangen, zult gy nu een Dottor zyn. En fchoon ik bot ben, ó! dat doet my niet eens vreezen, De meefte Dotters zyn't, ik mag het ook welweezen; De botheid zal ik met myn rok bedekken, want De kleêren geeven nou de wysheid en 't verftand.

Katryn, weer uit. Daar, trek maar aan Krispyn, ik zal de deur opmaaken. Krispyn.

Goed,kan men hier zo licht aan'tDotterfchap geraaken? Dat wist ik niet.

NEGENDE TOONEEL. Lys, Katryn, Krispyn.

MLys. aar is myn lieerde Dotter t'huis?

Ka-

Sluiten