Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLUCHTIG BLYSPEL. 7

'k Heb haer lief; zy fchept in me in alles te dwars-

dryven vermaek. Ik ken heur quaelyk dat klein genoegen en plaizier benyen.

lui kas.

J.e zoudt 'er dan apparent in heur klein plaiziertje

ook al laeten betyen, Indien ze.. . wat belief je ? maer neen, datis 'ernietop: Want ze is te grooten D warsdry fiter, en te quaet van kop ] Maer , men Heer , om eens op 't kapittel van je

dochter te raeken, As ik reis weg was, hoe drommel zou je 't maeken ? Want ik ben de ienigfte, die mit jouw wyf omfprin-

gen kan.

Bat vcrflanthebikallien, en jy weet 'er niet een brui van.

ERNST.

't Is waer, Luikes, in verftant moet ik devlagveur je ftryken,

En veel Filofoofen, die niemendal weeten, moeten voor jou wyken.

l u 1k A s.

Kyk , men Heer, daer zyn boeren, die niet filofo-

feeren, as op geit .Maer mit myn filofofy is 't hiel anders geftelt, lk zoek 't keven van de werelt door myn tuinieren

te regeeren,

En ik \veet in men tuin allerlei wondere dingen te fpekeleeren,

Je wilt je dochter uittrouwen , niet waer ? maer je weet niet of 't zei gefchién.

Maer ik ken 't je zeggen , om dat ik 't al lang m men tuin heb gezien.

As je vrouw in den tuin ien boom in de zon weelig ziet bloeien,

Doet ze hum in de fchaduw planten , daer hy onmooglyk ken groeien:

Vervolgens. zo je dochter maer tot trouwen geneegen is,

Zei de moer 't'beletten, dat concledeerik zeker en wis.

A 4 _ EKNST.

Sluiten