Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SO DE DWARSDRYFSTER,

Dat Grypaert myn dochter niet beter voegt, dan haer andere Galant!

ERNST, zacht. Eelhart is echter.....

EE ON OOR.

Talm niet meer, of 'k zou me gedul t verliezen. ERNST, zacht. Ik verzoek je 'er om, laet ons Eelhart verkiezen.

L EO NOOR.

En ik wil hem abfolut niet hebben, 't gaat hoe 't gaet.

ERNST, biddcr.dc. Maer 'k bidt, dat jy uit toegeeventheid voor my, dit toch toelaet.

E E O N O O R.

Morgen zal ik myn dochter aen Grypaert ten huweiyk befteeden.

ERNST.

Maar de reden, liefile....

LEONOOR.

Aen myn kant is al de reden. En tot bewys, dat ik gelyk heb, zal 't gaen, zo als ik 't begeer.

Hou je gereet om 't Contract te tekenen, als ik weder keer.

DERTIENDE TONEEL.

ERNS T, LUIKAS. "YV7 ERNST.

W el, Luikas, heb ik me niet wonderlyk gedraegen ?

LUIKAS.

Nou zei ze heur, 't eerst van derleeven, reis fchik- ' ken naer je behaegen.

ERNST.

Is'er de Notaris al?

LUI-

Sluiten