Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLUCHTIG BLYSPEL. 37. Verzoek haer, fmeek haer.

grypaert.

Stil, wat hoor ik daer fluist'ren? 't Is je andere Vry er; «k geloof dat hy ons komt beluist'ren

isabel.

Zyt gy daer Eelhart ?

eelhart.

'tGeen ik daer hoorde, engy my fins hebt gezeit: De Notaris, dien 'k zag, alles bewyst me uw ontrouwigheit,

'k Zie eindeiyk, Mcjuffer, waer voor ik u moet verflyteq.

Maer gy zyt me niet waert, dat ik 't u zou ver wy ten. 'k Zal u lh'lzwygeut verachten; wacht van my geen

oploopentheên, Wacht van my geen fchelden : neen , Verraetfter !

neen, Ondankö're, neen.

grypaert.

Hiet jy dat niet fchelden ?

eelhart.

Hemel, is het te verdraegen ?

grypaert.

Heb jy hem iets belooft, dat ik hem zo hoor klasgen t g i s a b e l.

Neen niets, heer Grypaert. En gy, myn heer, uit'wat recht

Komt gy my hier fchelden, heb ik dook iets tpegezegt, Waar op lteunde uw hoop? Heeft myn Vader geen reden

Om my aen een heer, die zo veel ryheris, dangy, uit te befteeden?

grypaert.

Zie jy die vyf vingers wel, die Grypaert haer geeft?

die z>n meer waert, Als al de Ordonnancies, die een pover Kapteimje ■ overgaert. C 3 jsa-

Sluiten