Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36" RHADAMISTÜS

En 't is tot ftilling van myn fmarten in dit leven Genoeg, myn Heer, dat ik ze aan u mag overgeven Ach! kon ik my aan u ten kofte van myn bloed Toch quyten voor dien dienft, diemy uw goedheid doet: Maar myn ramp wil, dat, om die weldaatte beloonen Ik flechts de weldaat zelf tot offring u kan toonen.

Rhadamistüs. £ Begeer van u ook, Prins, geen'loon van andreu aart; Kan hy niet uwer zyn, hy is wel rriyner waart Gedoog, dat ik voortaan u tot een' broeder ftrekke En uit het doolhof, dat uw imart veroorzaakt, trekke k Beklaag u, Prins, dat gy een' vader hebt zo wreet Maar, waarom zal zyn toorn u brouwen zo veel leet? Waarom wilt gy ismeene en haar bekoorlyke oo^en Verlaten, zo uw ziel is door hunn' glansbewoo"-en' Vertrouw haar lot en 't uwe aanmyne trouws en borg, En volgt me op zekre plaats bevryt van alle zor» Gevoelig om uw leet, kan ik niet zonder fmarte&' Ten prooy u laten aan uws vaders bitter harte Ik merk aan uw gezicht, dat u myn raadt mishaagtDoch zogy wift, wie ze u metziel en monde opdraagt... Arzames.

Geef my een' raadt, myn Heer, die ik vry na ma? ko-

Meerwaardig aan myn' plicht, en een' Gezant van RoOp morgen meentde Vorft uit dit paleis te gaan, Om naar Armenië den weg voort in te flaan ; Wy moeten heden hem Ismene zien t' ontfchaken • Myn vader kan ons haaft die zaak ondoenlyk maken, En zy heeft in haar' noodt gcèn ahdre hoope meer ' Dan die zy op uw hulp en goe Iheid veft, myn Hèer. Reeds op uw wys beleid en deugden vol vertrouwen, ■ Wacht z> met fmart om u te mogen onderhouwen. Vaarwel, myn Heer, vaar wel, myn byzyn zou misfchien.

Beletten, dat zy u haar 's hartengront liet zien.

DER-

Sluiten