Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, VAN ZYN HEER. ?

VALERIUS.

Dat is een honorabele functie en een profitabele fons! Men noemt zulk volk Chevaliers d'industrie by ons, Of Ridders van 't Fortuin, die alom loopen dooien, En de lely , als hun order, op de rug dragen in 't verhoolen.

Maar ik vergeef je uw misdaad, wyl je zo fyn bent en intrigant:

Mits dat ik my ook eens bedien van dat doorlugtig verftand.

KRISPYN.

Och! wat ben je goed!

VALERIUS.

Ik ben op het uiterfte verleegen.

KR ISP YN.

Hoe dat? hebjc dan een vonnis tot je lasten gekreegen? Want die lange dikke groote fchavotfpringer van een vent

Heeft je al lang om de hondert pistolen willen citeeren, of daar omtrent,

Uit kra^t van een obligatie, die hyje, voor twee pakken kleeren.

Die ten hoogden maar dertig waardig zyn, heeft doen pasfeeren.

VA LER IUS.

Je meent meefter Robbert; ö ! dat is de zaak niet Krispyn

KRISPYN.

Dan zal het Madam Karlefïesje, dat jonge weeuwtje, zyn,

Die jou vergange winter zo vrindelyk onthaalde. En de paruikier, diejoualtyd zo lastig, viel, betaalde. Ik weet, dat ze al lang dat verfchot op jou heeft geasfigneert;

.Om dat je nu zo precys, als voorheen, by haar niet compareert.

C 4 •" va-

Sluiten