Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweede Bedrijf , derde Toneel. 75

kelijk uif te redden , want... . men ziet toch vroeg of laat de onfchnld zegepralen, dan, mijnheer! zoo gij u zeiven niet volkomen zuiver kent, vind ik het woord -van itrik een weinig ongepast: beoordeel u

zeiven en fpreek

tom jones, (buiten zig zeiven, zig aan de kniên van Sophie werpendeCy

Sophie!

sophie, (Jiem terug potende.) , . Gij moet antwoorden

tom jones, ('zig met edele fierheid opheffende\) Wel nu! ik zal antwoorden. Men zoekt mij te

onderdrukken en zoo ik mij zeiven niet help

ben ik zekerlijk verloren... verloren voor altoos!...

ja! ik zal antwoorden

Ladij bellaston, (met hoogmoedigheid.) Wat!

tom jones.

Alleen maar de waarheid, Mevrouw!

Ladij bellaston, (fpotachtig.) De waarheid, mijnheer! die is in het gefchrift geprent dat ik zoo even van u ontvangen heb. Sophie zou met genoegen u mijn echtgenoot zien.

TdM jones, (verjlomd.) Zij weet

Ladij bellaston. , Alles, mijnheer! iaat ons niet meer veinzen, het zou ieder van ons drieën te veel hinderen. Ik heb, ik beken het, u in den ftrik gelokt, gij moest 'er noodwendig in vallen, dat wist ik zeker: Doch zoo gij u

mijn

Sluiten