Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F I L O Z O O F. 37 Maar esrft een Argument geheel te concedeeren, ■Dan te'herroepen, maakt gemaklyk difputeeren.

Zemelknooper. Uw laffe wartaal is my naauwlyks antwoord waard.

Rev e l a a r. Gy doet dan allerbeft, zo gy die moeite fpaart.

VYFDE TOONEEL.

Anzelmus, Izabel, Zemelknooper, Revelaar, Katryn.

NAnzelmus. een, Izabel, ik ly geen langer tegen ftreeven; II Kies, wien van beiden gyalsEruid.de hand wilt geeven. Izabel.

Maar Vader, wilt gy my dan teg-en dmk, een Man Opdringen, dien ik nu noch noit beminnen kan? Anzelmus.

I Gy weet uw beft niet: kom , hier helpt geen tegcnnraaten. H Doemaar de keur, want al dat fammlenzal nietbaaten.

Tegen de Doktoeren \ 'k Ben bly, myn Heeren, dat ik u te zaamen vind. B 'k Weet dat myn Dochter van u beide wordt bemind; | Dien zy nu meeftvantweebemint, mag met haar paaren; I Ik geef haar keur; zy heeft zich nu maarte verklaaren. I / Zemelknooper. I I Mejuffrouw.fchoon myn hoop op goede grondenfleunt, I Revelaar, te gclyk. kreunt,

I I Schoon ik niet denk, Juffrouw dat ge aan zyn min u !' 4 Zemelknooper. I j En gy de keuze in 'tminft nietkunt in twyffel trekken. IJ Revelaar, te gelyk.

I l En ik zyn vonnis in uwe oogen kan ontdekken.

IZemelknooper. (gaan; Men zingt wel t'faam ; maar 'tkan in 't fpreeken zo niet Konfrater Revelaar; wacht tot ik heb gedaan. C 3 Rï:'

Sluiten