Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 1784, rafc

zelve Wagt comrnaudeerenda links fwenk Mars , de voornoemde Rotsgezellen van hun plaats weder afgegaan , en met een vaart en gedrang voor de Adelborften gefchooten zyn, zeggende (al weder onder aanhoudent vloeken) „ wy zullen de Wagt zelve wel „ opleiden."

Dat de Adelborften (die tot nu toe op hunne plans gebleeven waren) door dien aandrang genoodzaakt waren te retireeren , waar döor zy door den anderen en door malkanderen geraakt zyn : verklaarende hy Depofant voorts gezien te hebben , dat de voornoemde Rotsgezellen op de Adelborsten in het generaal , en op die Adelborst die hem Depofant naderhand bekend is geworden de Wagenmaker by de Oostpoort te zyn, hebben aangevallen, en (onder ysfelyke vloeken) by het Huis van zeekere Wantfnyder Hofnaas by de Draaybrug hebben mishandelt en gedrongen tot aan de •verkant by het Water.

Dat weder een andere party Rotsgezellen uit dezelfde ploeg met een geweld de voornoemde gedefigneerde Adelborst van het Water hebben geduwt tot aan het Huis van voornoemde Hofnaas , en met hunne Geweeren zodanig geflagen hebben, dat hy Depofant meent, in geval die Ragen hem alle geraakt hadden , hy waarfchynelyk aan de gevolgen van dezelve zoude zyn overleeden.

Voorts verklaart hy Depofant, na dat hy dezelve Adelborst zyn post hebbende zien ver'aten, de meergemelde Rotsgezellen weder heeft zien trekken agter het voorfz. Plotton Adelborften , en dat hy Depofant zig van die Plaats tóen geretireerd heeft , zonder te weeten wat 'er verder van geworden is. Geevende hy Depofant voor redenen van XXII. deel. K we-

Sluiten