Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

aakeligst! — De erten zyn reeds voor de den demaal opgewarmd, en hebben airede de eigenfchap van ganzenhsgel! — Gy noch wy hebben in vyf-en-dertig üüren gegeeten! — Wy vermaageren van uur tot üür, daar wy als zoo veel hollandfche Tantalusfen rondom de erten pot zitten, zonder onze hongerige binnenkwartieren te kunnen vullen, door dat helfche twisten over links en rechts.

Markus.

Zult gy dan eeuwig uw gryzen vader bedroeven? — Zal dan nimmer het hollandfch heldenbloed door uw bevrooren aderen vlieten? —— Lees in de kronyken en befchouw met fiddering het leidfche hongerlyden, in het beleg dier vryheidlievende woonplaats! — Dachten uwe voorzaaten toen om opgewarmde ganzenhagel?— Of befchermden zy ons tegen den gevloekftcn dwang? — Neen! Zoon! Zy aten niet!

LlBERTÜS.

Zy hadden 't niet, vader! — Maar geloofgy niet, dat indien zy het graauwe land van beloften voor zich gehad hadden, zy links en rechts zouden toegetaft hebben ? — Om vryheden en voorrechten te verdeedigen, is hetnoodig, dat ziel en lighaam in compagnie keven, en eeten en drinken is de eenige weg, (zoo verre my bekend is,)om die twee partyen by één te houden. — Hadden de arme Leidenaars graauwërten gehad, en ze niet willen eeten, voor dat zy vrygevochten waaren, zouden zy niet belachlyk geworden zyn, als zy door honger waaA 4 ren

Sluiten