is toegevoegd aan uw favorieten.

De jagtparty van Henrik den Vierden, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van HENRIK den VIERDEN. 79 ken je zulks wel te pas brengen; jy moet het me ten minfte belooven, dat jy t niet vergeeten zult. Henrik, zeer bewogen. Ik beloof 't u: hy zal 't voorzeker weeten.

Zy fchenken allen in\ en klinken tegen den beker des Konings.

Martha, opftaande om te klinken. . En dat wy hem zegenen in ons hart.

Michiel, opftaande, en klinkende. En dat wy hem ten allerhooglte waardeeren.

Kaatje, het zelfde doende. En dat wy hem zo liefhebben als ons zelven.

Ryk, als de vorigen. En dat wy hem aanbidden. Henrik , zyn best doende om zyne traanen te verbergen.

Ik kan... ik kan niet langer... gyrukt my de traanen

uit de oogen van tederheid en vreugd

Hy wend zich van hen af. Michiel.

Waarom keer jy ons den rug toe ? ... of ftem ie da» niet toe, all' wat wy van onzen Koning gezeid hebben? Henrik, met ft erken aandrang.

Ja wel vrienden!.. ja wel.. in tegendeel ; uw

liefde voor uwen Koning verrukt en ontroert myn

hart zodanig... wel aan dan, op de gezondheid van dien Vorst!

Zy klinken nogmaals op 's Konings gezondheid.

Martha. Van dien goeijen Koning!

Kaat-