Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de DRIEDUBBELE-MINNAAR. 29

ju dia. [

Zult g'uw belofte houwen? Jonker windbuil Ik heb myti woord u fteeds gehouden, -Julja,, Ik min u 'k bid u aan; en zo 'k naar t huwlyk ftaa } Van deeze Juffer, 't is alleenig om haar plaaten.

julia.

Zo zoud g'uit intrest dan uw minnares verlaaten?

jonker windbuil.

Gcenzins Gyblyft myn lief. 't komt daar nieteens op aan.

■ julia.

Geloof niet, laffe bloed, dat ik dit toe zal (taan. Neen gy raakt nooit van my, als door uw dood ontfla-

jonker windbuil. (gen.

Dat zoek ik niet, maar wel u eeuwig te behaagen. Ik bid u, geef my flechts een dag drie vier refpyt.

julia.

Neen, neen. Verkies teiftond, of t leven zyt gykwyt. Meend gy dat ik my niet op u zou kunnen wreeKen? Noch eens, verkies, of'kzalumetditltaaldoorlieeken.

jonker windbuil.

Ik ben te vreeden, wyl 't niet anders weezen kan. Daar is myn hand. Ik geef u Windbuil tot een man.

orontes.

Wat wil dit zeggen! is ze een vrouw in mannekleêren?

julia, maakende een diepe buiging. Tot uwen dienst, myn heer.

orontes.

Waar toe dan dit raljeeren? Leefd gy met d'oude lui altyd op die manier? En wie van beiden toch is nu myn officier ?

julia.

Deze is de rechte, dieng'uW dochter woud doen trouwen. Gy zultonsdeeze (treek, zo'khoop, ten bestenhouwen. Hy was aan my verloofd; maar mooglyk dagthy meet Profvt met haar te doen, en heeft daarom zyn eer 4 En e'ed gebroken; doch ik heb het hem vergceven. En w;!d kv weeten, hoe dit werk voorts isgedreeven* °' Vraag

Sluiten