Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* BOISOT in MONDRAGON,

Mag voor uw' wettig' Graaf en voorden zynen kampen ,

Tcrwyl u Mondragon zoo Vaderlykbefchermt, Uw leed te mindren zoekt, zich over u erbermt^ Al te onbedwongen denkt dan zulken te verachten

Die hy dus werkzaam ziet in 't heerlvkpü«^betrachten ! J ö

TWEEDE TOONEEL. Mondragon, d'Alinas.

Ii'A l I n a 3

Het ketterrot dat ons maar fchraaï te Land befluit,

Doch naauw ter Zee bezet, hier allen aanvoer fluit,

Bevecht ons in het hart door fchriklyk honger lyden,

En zonder heldenmoed tetoonen in hun ftryden. Die lafaarts, zonder deugd, onreedlyk in beftaan,

Veelmeer bekwaam ten roof dan kloek ten firvd te gaan,

Den Koning ongetrouw, den Hemel wederfpannig,

De Geestlykheid ten Beul, demKastiljaan tie-

. rannig, Ja ieder Sterreling ten felle geefelflag, Denaam van mensch onwaard, zyn Duivels in gedrag, ' Mon-

Sluiten