is toegevoegd aan uw favorieten.

Boisot en Mondragon, of De belegering en verovering der stad Middelburg, treurspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 87

de Soldaat, met de zynen opgeftaan wezende.

Wy waglen, daar wy ftaan , door 't noodige te derven.

De fcherpte van ons fwaard verdween, door

hongersnood De kragt van onzen arm, door lang gemis van

brood;

Door overmaat van ramp, is lust en rust verdweenen.

Wy fterven , zoo gy ons niet wilt gehoor verkenen.

(De Soldaaten vallen hem weder te voet:)

Komt, Burgers, werpt by ons u aan zyn voeten neer,

Marinus.

Geen Burger fpeeld hier ooit dus fchandlyk met 2yne eer.

Men heeft te veel gedaan , men heeft te lang geftreeden,

Dan dat nog ons bederf dient knielende afgebeden ,

Het is om uwe deugd, held Mondragon dat wy

Noch niet gevallen zyn op Nasfauws rechte zy.

Boisot, in Verrukking.

Roemwaarde Burgeryë al hebt gy u voor Spanje F 4 Ge-