Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *5 )

vuur regen op het Paleis neder dale, om het des te fpoedïger te vernielen, in 't midden dezer vuur regen ryst Circé en Colombine naar omhoog, zy befchouwt met genoegen de vernietiging van het Paleis en langzamer hand verdwynt zy uit het gezicht. De brand wordt hoe langer hoe heviger, gehele ftukken van de colonade der frontefpice ziet men afvallen, welke eindelyk geheel neder ftort. De furiën naar 't verrichten van hunne loffelyke arbeid, komen terug en dansfen hat fluit ballet, onderwylen dat de brand van het Paleis hoe langs hoe meer toeneemt, het welk eindelyk met een vreeslyk gekraak invalt, hier en daar blyft een ftuk gebroken muur ftaan en van 'tbinnenfle van 't Paleis, ziet men niets meer dan het verbrande, en hier en daar fmeulend geraamte De furiën zich zo wel gekweten hebbende eindigen het Ballet al dansfende.

EINDE.

Sluiten