Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

ACADEMISCH

net lang of't was: voor het Vaderland.' daar wij met plaifir zagen, hoe alles weer in rust is, en wij ons weer gerust als Studenten kunnen laateu

gelden. Dirk, die 'er ook bij was. zeide

toen : wat denkt gij 'er van, als wij weer de Fa* cuiteits- Cocarde eens opzetten; 't zou vrij mooij itaan; en veelen die thans voor Studenten willen doorgaan, zaten dan in het riet. - Na wat over en weer praaten vonden wij dat het eene onfchuldige zaak was, en dat 'er zelfs veel goeds in zat, en zo ziet gy, wat dit dTcours heeft uitgewerkt. — Boud. Dat is alles heel goed , Aalbrechtj 't ftaatheel fraaij, en het is zo gek niet verzonnen, ais het veelen mooglijk zullen vinden, maar men kan 't ook niet alle menllhen van pas niaaken. Eene kleinigheid, Jongelief, zal de rust, die wij zoo met plaifir zien, daar door niet geftoord worden?

Aalb. Dat geloof ik niet; 't.is immers niets JUiders dan eene oude gewoonte die wij weder ver* nieuwen, en ten overvloede draagen wij 'er Oranje in, ten teken dat het ons niet te doen is om do lust te fiooren. Wij zijn, zo als gij weet, niet meer gedwongen om Oranje te draaien, en zo doen wij iets overvloedigs om alle verdenking weg te neemen, en, zo dit nog niet genoeg is (met gevoel, hwinner u dan doch, dat ik altijd oprecht <ie paftij ben toegedaan geweest, waarvan ik de Couleur midden in den Strik draag.

Boud. Ja dat weet ik,.en andere die u kennen; — maar 'er zijn zoo veelen die dat niet weeten.

Aalb. (met aandoening) De Partij-Geest, Jougelief, is -Jod dank, onder onze Vrije Mede-

fcur-

Sluiten