is toegevoegd aan uw favorieten.

De zegepraal der onschuld, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER ONSCHULD.

101

Ferdinand, geheel verwondert, hem flerk aanziende, met teederheid. Wees welkom myn waarde neef, kom in myn arm —

'gy zult voldaan zyn gy zult uwe zuster gelukkig

Zien ik zal u beiden voortaan tot een vader {trek¬

ken cn het oude leed zal vergeeten weezen.

K a r e I/.

Wat hoor ik ? — ik ben gefurpreneert — gy flatteert my misfehien met een geluk maar baiinagc

a part; avouccr my liever

Ferdinand.

Neen myn goede jongen , ik fpreek oprecht, laat ons

in myn kabinet elkander nader fpreeken, ik heb

veel in deeze oogenblikken met u af tc doen. Noch Hechts weinige uuren, en gy zult neevens my onze Sophia aan uw borst drukken.

Karei., met alle blydfchap.

Ik volg u met gsntsch myn hart. (JZy vertrekken ter rechte zyde, terwyl van der Flier en Michel aan de linkerzyde uitkoomen.)

G 3 TIEN-