is toegevoegd aan je favorieten.

Grondige wederlegging van het [...] verhaal van den oorsprong, den voortgang en de gevolgen van de onstaane beweegingen in de herstelde luthersche gemeente binnen Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 337 /

en hy kan , by geene mogelykheid, zonder zodanig bewys van zyne eerlykheid te geeven, te vrede zyn. Hy weet, dat de grootfte bedrieger, genoeg in ftaat is, fraaije woorden, te gebruiken; maar dat zeniets betekenen : dat de grootfte dief, van zyne eigene makkers , ligt, een declaratoir kan bekomen , dat hy niet geftoolen heeft; maar dat niemand daar door in den grond kan overtuigd worden : en, om dat dit waarachtig is, zo fchuuwt een zodanig eerlyk mensch alle zulke middelen ter verdediging, die geheel onvoldoende zyn, en waarvan zich ook flegte menfchen bedienen kunnen; immers, zo lange er overtuigende middelen voorhanden zyn. — Billyk zoude men van deeze Voorzitters der Vergadering verwachten, dat zy, zo ze als eerlyke Lieden, volgens hun zeggen, gehandeld hebben, zich door niets, dan door eene onzydige examinatie van het Kerkgebouw kunnen te vrede houden. Dan, neen! Men flapt deeze eenigfle, en tevens volkomen voldoende gelegenheid voorby; of liever, men ontduikt dezelve op allerhande wyze, en bedient zich van middelen, van welke zich juist menfchen moeten bedienen, wier gedrag vol-* ftrekt niet te verdedigen, niet te rechtvaardigen is! Zie hier, wat er gebeurt. De Prefi* dent, Lammersy doet, op den 15 Augustus, in de Vergadering, aan de Baazen, zyn beklag over de voorgemelde 5 of 10 pCc. daarby voegende : by wyze van douceur of vereering (NB. alle genieting van geld gefchiedt niet by •wyze ya» douceur of v°.re*ring; men kan ook in onde*neemmgen van Koopmznf happrn , aannee* tningen enz. onderhandfche Compagnons of deelde*

Y 800-