Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

ÈlUMENTHAI,.

Die mogen blijven. Hoor flcgts verder, hoe ik de zaak zo fraaij inrigte. (Hij fchrijft v»ort en leest)

Zo lang elk een gerust als een goed burger des Staats zijne pligten nakomt, maar zijn Overig bijzonder .gevoelen voor zig zelv' behoudt, en zig zorgvuldig wagt, om het niet te verbreiden, of anderen daartoe oyer te haaien, of in hun geloof te verbijsteren, of te doen wankelen.

Pastorin.

Des zullen 's Konings andere onderdaanen hun natuurlijk Recht niet meer bezitten, om hunnen Godsdienst te belijden, en 'er luid over te fpreeken en te fchrijven?

Blume ntkal.

Neen. Dat dulde ik niet. De partijen, welke eens in het bezit zijn, zullen alleen fpreeken en fchrijven. De andere zullen zwijgen, en hun geloof voor zig zelve houden.

D o g t e r.

Maar, Vader lief! hoe hangt dat zamen? Zekere Secten zullen de Monopolie hebben, om haar geloof openlijk te leeraaren, en, wanneer 'er overtuigende reden zijn, het uit te breiden. En egter mag niemand een ander' in zijn geloof verbij stèren QÏdoen wankelen?

B 5 B h u-

Sluiten