is toegevoegd aan uw favorieten.

De tooneelspectator

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

TOONEELSPECTATOR.

S LO T VERTOO G.

't Heeft alles hier zijn eind', ja ! alles heeft zijn gr al.

tas s o.

waarde landgenooten!

"Xv^ij hebben in eenige Vertogen U een aantal heerfchende gebreken, betreffende den Amfterdamfchen Schouwburg , en de Tooneelpoëzij, vrijmoedig onder de oogen gebragt; wij zeggen vrijmoedig, daar de misbruiken en de afwijking van de oogmerken der ftichting te zigtbaar en te fehreeuwende waren, om geen geftreng geneesmiddel te vercisfehen; doch wij hebben, zo wij ons niet bedriegen, onze vrijmoedigheid altijd bedwongen binnen de palen der befcheidenheid , en gebreken afzonderlijk gemaakt van perfonen, ingevolge onzer beiofte, gedaan bij het gunstig bekomen verlof vanons werk te mogen uitgeven ; wnarvoor wij met dezen, onzen opentlijken dank betuigen_, en het moet ons ftrelen, nimmer te hebben vernomen , dat onze goedwillige vrijmoedigheid , eenigermate heeft mishaagd aan onze Doorluchtige Veiiofgevers.

Wij laten U oordeelen, of wij eenige reden hadden om de wapenen op te vatten tegen het misbruik des h Tqo-