is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelyk van Figaro, of De dag der zotheijd blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of de DAG der ZOTHEID. I0$ Marcelina, mM.

Emanuè'i!

Bartholo, tegen Figaro< Gy werd door de heidens opgeJigt ? Figaro.

Dicht by het kafteel. Indien gy my aan myne edele bloedverwanten weder geeft, goede Doébr! zoo ftel maar eenprys opdien dienft:myne doorluch* tige ouders zullen u ftapels van goud tellen. Bartholo.

Zie daar uwe moeder!

Figaro.

Minne-moeder?

Bartholo. Uwe moeder zegge ik u.

Dï Graaf.

Zyn moeder?

Marcelina.

En zie daar uw vader.

Figaro, ontftek en ah wanhopig; Och! och! och! aij my! (by bedekt zyn we.

zen met de band.) Marcelina. Sprak de natuur niet in uw hart voor hem? Figaro.

Nooit!

Dk Graaf* ter zyden. Zyn moeder!

Bridoison. Het et is-is klaar! hy kan an haar niet trououwen.

De Graaf. Dat zotte voorval werpt alles in duigen.

Brid'oison. En uwe a-adeldom, en het kas-asteel ? gy.y hebt de-de rechtbank mifleid. G j Fi