is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelyk van Figaro, of De dag der zotheijd blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

utf Het HUWELYK van FIGARO,

Susanna, haar de hand kusfende. Wat hebt gy my daar bedroeft!

De Gravin, de tafel vuyzende. 't Was uit gedachteloosheid. (Zy kuft haar bet voorhooft ) waar is de faamenkomit beitemt ? Susanna. Het was in den tuin, geloove ik.

De Gravin. Neem die pen, en laat ons eene plaats valt Hellen.

Susanna. Ik hem fchryven?

De Gravin.

\ Moet weezen!

Susanna. Maar'tisgy, Mevrouw! die....2

De Gravin. Alles voor myne rekening! (Sufanna gaat zitten i de gravin zegt haar voor.)

Nieuw lied op de wys.... Hoe fcboon zal de avond7,yn, in't kleine Jiarrenbofcb.'.... Hoe fcboon zal de avond zyn.

Susanna, fcbryvende. In '< kleine ftarrenbofch.... en verders ?

Dk Gravin. Zou hy dat niet verdaan denkt gy?

Susanna.

Ha' 't is waar ! (Zyvouwt het briefje föf.)waar mee zullen wy het verzegelen?

De Gravin.

Meteen fpeld ; ha aft u ! zy zal tot een antwoord dienen: zee op de andere zyde: zend my hetzegel terug.

Susanna, lagchende. Ha! het zegel\.... dit is blygcefb'ger, mevrouw ! dan dat van het brevet. De