Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<3D

Saladin!. (Zagt.)

Vfèt meer! niet meer! zie, de weg tot het ftot> hopt langs dh (malie voetpad. Zij flapea, ftd! ffilt "nier 'icen — vo^gt mij. Wij willen hen onverhoeds

'overvallen. Stil.'

Sittah. (Ook zagt.)

Nu, Saladin is vermoeid van langen arbeid. Was bet niet goed dat hi een uurtje hier in de i'chaduw

Hiep, en dan met nieuwe kragt op het flotlos.

Was dit niet goedl.

Saladin. Ta, ja : Kameraads, op uwe posten. Dat de vyand ons niet o/ervalle.

Sittah.

Wij gaan.

S a l a d i n.

Binnen een uur ben ik wederom bij u.

TWEEDE BEDRIJF.

EERSTE TONEEL.

f^Eene groote tuin bij het Paleis. De Monnik en de Tempelier zitten vertrouwelijk bij elkander op een Grasbank )

De MONNIK, en een TEMPELIER.

Monnik»

Is dan uw Vader dood ?

Tempelier, Hij bleef ia den dag bij Askajon.

Most*

Sluiten