Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 De Schoorsteenveger Prins

Lope.

Ik beken, het is niet al te flerk; maar, mijn Heer Gusman! denk ook eens, dat het voor een Prins is.

G u s iu a n.

Ja! voor enigen tijd, maar daarna krijgen wij ze en dan vinden wij er onze rekening niet bij. ' Lope.

Gij bedriegt u. Hoe gaauwer het verlieten is, hoe gaauwer gij 't krijgt.

Gusman.

Goed! maar hoe is het u in de herfenen gekomen om voor den Prins zoo een ligce couleur uittezoeken, daar hij zoo bruin is?

Lope.

Als men u hoorde fpreken, zou men dan niet zeggen , dat hij zwarter als een Neger was! Daar en boven is het mijne (chukfe^ct, dat die couleur tegenwoordig in de mode isUuag maar zorg> dat ^ rekening mij fchielijk betaald wordt; en ....

GüSMA N.

Het geen ik er van zeg is niet

Lope.

Ik begrijp u, maar toch

Gusman.

Dewijl gij 't zoo begeert, ben ik tot .uwe orders. Lope.

En ik tot de uwe. Heer Gusman! uw dienaar.

Gus-

Sluiten