Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Bedryf. 25

Nannette, (gaat naar beneden.)

Sophie, (volgt haar.)

H o f r a a d.

Daar gaat de Huichelaares! Gelooft gy, datzy geen geld heeft ?

L o u 1 s e.

Waarom niet! aan Boeken en Pronk kan men veel betteedcn.

Hofraad. Wanneer zy maar met haare weldaadigh'eid. niet den bol wilde vertoonenl Van haar te ontvangen, heet zyn Ellend dubbel ondervinden.

L o u i s e.

Dat is overdreeven. Haar hart is goed; alleenlyk Zyn haare Grondregels niet vast genoeg. Ieder nieuw Boek verandert en verwart haar, en het laatlte, dat zy leest, beftemt gewoonlykhaare Handelingen.

Hofraad.

Des te erger is 't.

L o u 1 s e.

Wilt gy uw Vader niet bezoeken, eer hy uitrydt? Het zal hem lief zyn.

Hofraad.

Als gy medegaat, Louife. Zoo hy mogt ver.

B 5 no-

Sluiten