Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 29

En gy begeert dat ik uitftellen zal mynklagte!

BALDEGOND.

Noch leeft Arminius , Mevrouw. De vyand is 't Veroov'ren van deez' plaats, en uw gevangenis Nietfchuldig aanzyndeugd;maar aandefnoodeftreekea Van Flavius, die door beloften, giften, fmeeken, Het volk 't welk uw Gemaal tot uw verzekering, Gelaaten had, zo ver bragt dat het overging. En, in de plaatfe van uw Vader in te toornen, Hem uit het Slot liet met de zyne in 't Leger komen.

HERCINIA.

ó Goón! wat fnood verraad.

BALDEGO N'D.

Hy diend zich van de tyd , Zo veel hy kan, verfterkt zich hier met alle vlyd; Terwyl Arminius de vyand, reeds aan 't vlugten, Op 't hevigfte achtervolgden zo,doorde ongenuchten Van uw gevangenis, hy in die fchoone loop Niet was ge(tuit,Mevrouw,'kzagRome zonder hoop, Om ooit Germanië met wapenen te dwingen. Zo ras hy tyding krygt van deez' veranderingen, Laat hy de vlugtigen , en rukt, gelyk verwoed Zynbendenherwaarts aan;maar,welk* een vlyt hy doed Het was onmogelyk by deze tent te komen. Zyn Broeder had te wel zyn voordeel waargenoome.n, De toegang fterk bezet, het volk tezeerverpligt. De Leegers leggen in elkanderens gezigt. Ook heeft Inguiomeer uw Egemaalbegeeven.

HERCINIA.

Ik acht geen ongeval zo lang myn Vorfi; zal leeven.

BALDEGOND.

Maar fchoon Inguiomeer Arminius verlaat, Hy toont zich echter noch geen Vyand van den Staat. GermanicusheeftvanzynZwaardgeenhulpte wachten, Hy is vertrokken, maar geenfins met die gedachten. By Maroboduüs zyn ouden boezemvriend ,

Die

Sluiten