Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTEMINES,

TREURSPEL.

EERSTE BEDRYF.

EERSTE T O O N E E L. Megabyzus, Xerxes.

Megabyzus» De zon verfpreid nog naeu voor 't fterffelyk gezicht, Den flaeuwen wederglans van haer bekoorlyk licht, Of gy,wiens jeugd en deugd van elk word aangebeeden, Verlaet de flille koets, door bange zorg beflreeden: Myn waerde Voedfterling, fchoon ik geen reden weet Van uw bekommernis, my deert uw's harten leedt; Wil op myn bede, zoo ik deel in uw vertrouwen, My de oorzaek van 't verdriet, dat u verteert, ontvouwen* Xerxes.

Ja Megabyzus, neem vry deel in myne imart. Myn doodsbenaeud gemoed, door hoop en vrees benait, En als een roerloos fchip door 't woên des winds gedreeven, Weet naeuwlyks wie van haer het zich zal overgeeven;

A Meld-

Sluiten